Έθιμα της Πεντηκοστής

Κυριακή της Πεντηκοστής: η «Γονατιστή» Κυριακή.

Αμέσως μετά το τέλος της Λειτουργίας της Πεντηκοστής, τελείται ο Εσπερινός της εορτής του Αγίου Πνεύματος, που γίνεται με γονυκλισία, επειδή οι πιστοί γονατίζουν τρεις φορές πάνω σε φύλλα καρυδιάς, όταν ακούν την πρόσκληση από τον ιερέα «έτι και έτι, κλίναντες τα γόνατα, του Κυρίου δεηθώμεν» και ο ιερέας διαβάζει μεγαλόφωνα ευχές προς το Άγιο Πνεύμα.

Οι πιστοί γονατίζουν πάνω σε φύλλα καρυδιάς, επειδή αυτά είναι πικρά και συμβολίζουν την πικρία που κατέχει τις ψυχές των νεκρών την ημέρα αυτή. Σύμφωνα με μία άλλη παράδοση, το γονάτισμα γίνεται για να παρακαλέσουν οι πιστοί να μην πέσει το γεφύρι που ενώνει τον πάνω κόσμο με τον κάτω.

Πηγή: Βιβλίο Θρησκευτικών Ε’ Δημοτικού